Om at skylde penge

Problemstilling

Alle kan komme i den situation, at de skylder penge. Enten fordi man har lånt penge, f.eks. fordi man ikke har betalt sine regninger eller fordi man er blevet dømt til at skulle betale erstatning for skadegørende handlinger eller undladelser.

Handlemuligheder hvis man skylder penge

  1. Betale
  2. Lave afviklingsaftale
  3. Blive kaldt i Fogedretten