Klage over varmeregnskab

Varmeregnskabet

Hvis udlejer leverer varme til dit lejemål, skal du modtage varmeregnskab eller varmeopgørelse med opgørelse af din andel af ejendommens udgifter senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, hvilket ofte vil sige inden 1. maj.

Hvis du ikke kan godkende varmeregnskabet skal du klage skriftligt senest inden 6 uger efter den dag, hvor du modtog varmeregnskabet. Og vigtigt – din indsigelse skal indeholde konkrete og præcise klagepunkter, f.eks. at fordelingen mellem lejemålene er forkert, at varmemålerne er i udu eller tilsvarende. Du skal som udgangspunkt ikke regne med at få noget ud af alene at klage over, at du skal efterbetale et stort beløb, større en foregående år.

Hvis du klager rettidigt til udlejer over konkrete klagepunkter i varmeregnskabet, skal udlejer, hvis han vil fastholde sit varmeregnskab, indbringe varmeregnskabet for Huslejenævnet inden 6 uger efter udløbet af din klagefrist, hvis udlejer vil fastholde et efterbetalingskrav.

Princippet er at udlejer hverken skal tjene på eller sætte penge til på at  forsyne lejemålene med varme. Han skal blot fordele den udgift, han selv har, retfærdigt mellem lejerne.

Hvis du har en stor varmeudgift, men det ikke skyldes, at fordelingen mellem lejerne er forkert, må du betale din andel.

Stort varmeforbrug

Men hvis du bruger megen varme, kan det være fordi lejemålet enten er dårlig vedligeholdt eller i øvrigt i svært at varme op.

Hvis det er i dårlig vedligeholdelsesstand kan du gå til Huslejenævnet og få dem til at pålægge udlejer at udføre vedligeholdelse. F.eks. tætte vinduerne. Huslejenævnet kan endvidere nedsætte din leje indtil nødvendig vedligeholdelse er udført.

Og hvis dit store varmeforbrug skyldes, at du bor i et gammelt hus, der nok er vedligeholdt, men alligevel svært at varme op, f.eks. på grund af den byggemåde der var gældende, da huset blev bygget, så skal lejen fastættes ud fra, at der følger et stort varmeforbrug med at få i et sådant lejemål. Hvis der ikke er taget hensyn til det store varmeforbrug ved fastsættelsen af størrelsen af din husleje vil du kunne indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for Huslejenævnet.

Huslejenævn

Se mere om huslejenævn her.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til dit varmeregnskab, vandregnskab eller omkring vedligeholdelse, så ring til Telefonretshjælpen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.