Godkendelse

Godkendelse af Telefonre

Telefonretshjælpen endelig godkendt

Telefonretshjælpen er netop efter 3 år og 6 ansøgninger blevet godkendt af Civilstyrelsen som støtteberettiget retshjælpskontor og har modtaget en beskeden bevilling af driftsstøtte for 2021.

Det betyder at vi nu kan begynde at udbygge og forbedre vores tilbud til glæde for vores rådsøgende.

Afslag på godkendelse som tilskudsberettiget

Ansøgning

Telefonretshjælpen søgte i februar måned om at blive godkendt til at kunne modtage økonomisk tilskud til driften ved Civilstyrelsens retshjælpspulje for 2018.

Afslag

Civilstyrelsen har nu givet afslag på at godkende Telefonretshjælpen som tilskudsberettiget med den begrundelse ”… at der allerede eksisterer tilstrækkelige retshjælpstilbud, som yder telefonisk rådgivning. … Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at langt størstedelen af de godkendte retshjælpskontorer yder telefonisk rådgivning som en del af deres tilbud … Civilstyrelsen finder derfor ikke, at det kan føre til en ændret vurdering, at Telefonretshjælpen vil markedsføres sig i de omtalte kommuner [vores fokusområde jf. forsiden beliggende på øerne, bortset fra Fyn og Sjælland nord og øst for Roskilde].”

Hvad så nu

Det er naturligvis ærgerligt, at vi ikke er blevet godkendt som tilskudsberettiget. Og det er ærgerligt, at vi derved ikke kan få et beskedent driftstilskud til vores drift, navnlig til telefonabonnementer og til lidt markedsføring.

Og det er i særdeleshed ærgerligt, fordi vi ikke deler Civilstyrelsens opfattelse af, at der skulle være tilstrækkelige retshjælpstilbud på øerne bortset fra Fyn og Sjælland øst og nord for Roskilde. Vi mener fortsat, at rådsøgende i disse områder har et ringere retshjælpstilbud end landets øvrige borgere.

Men vi fortsætter ufortrødent vores retshjælpsaktivitet. Og vi vil nu gå i tænkeboks for at finde måder til at udbygge vores muligheder for at yde retshjælp og sagsbehandling i former, der er uden omkostninger for os.

Så Telefonretshjælpen blomstrer – også selv om vi må klare os uden tilskud.

Årsberetning 2017 er udgivet

Billede

Tag brillerne på og læs vores Årsberetning for 2017.

Retshjælpen har kun været aktiv i et par måneder, så det er begrænset, hvad der ku’ nå at ske. Men det er alligevel blevet en spændende beretning.

Selv om vi ikke nåede så mange henvendelser i 2017 er der et spændende afsnit med rådgivningen i tal, hvor der kan læses om vores rådsøgende og deres sager.

Læs Årsberetningen 2017 her.

Vi hører naturligvis meget gerne fra dig, hvis Årsberetningen gi’r dig anledning til bemærkninger.

Hjælp os

Billede

Vi har brug for hjælp

Vi har fortsat brug for jeres aktive hjælp til at sprede budskabet om Telefonretshjælpen, så vi kan give retshjælp.

I Telefonretshjælpen har vi hverken private eller offentlige tilskud. Så vi skal, udover vores egen probono-indsats, få det til at fungere helt uden økonomiske midler – også markedsføringen. Så vi er helt henvist til gratis markedsføring – f.eks. facebook, LinkedIn og Google.

Hvordan

Så vil I hjælpe med at formidle budskabet om det tilbud som Telefonretshjælpen er på alle tænkelige måder. Besøg, links, likes, dele, give anmeldelser osv. Og meget gerne på Google, så vi kan få eksponeret vores hjemmeside bedre i almindelige Google-søgninger efter retshjælp. 

Bring det ud i landet – som dem herover. Tak.

Vi behøver hjælp til at sprede budskabet

Telefonretshjælpen gik i luften for allerførste gang nogensinde i tirsdags.

Vi blev ikke væltet omkuld af opringninger, og i lange perioder af åbningstiden måtte vi se langt efter rådsøgende, som vi kunne hjælpe.

Telefonretshjælpen har et seriøst problem med at få budskabet om muligheden for retshjælp ud til mulige rådsøgende.

Så vi vil gerne be’ om din hjælp til at sprede budskabet til alle du kender på bl.a. Bornholm, Falster, Lolland, Langeland, Ærø, Samsø og Læsø foruden Sjælland vest og syd for Roskilde.

Ø-kommunerne

Telefonretshjælpen har i dag rettet henvendelse til ø-kommunerne Bornholm, Langeland, Ærø, Samsø og Læsø. Disse ø-kommuner er alle i centrum af målgruppen for Telefonretshjælpen, da de hverken har advokatvagter eller retshjælpsinstitutioner. Der er derfor ikke umiddelbart noget retshjælpstilbud til borgerne på disse øer.

Og Telefonretshjælpens mål er netop at gi’ et tilbud til de borgere, der bor i egne af Danmark, hvor der eller slet ikke er retshjælpsstilbud eller kun beskedne retshjælpstilbud.

En fjernrådgivning, som Telefonretshjælpens rådgiver er, er klart ikke så god som den rådgivning, der kunne finde sted, ved personligt møde. Men den må være klart bedre end ingen rådgivningsmulighed.

Opstart af markedsføring

Så har vi startet markedsføringen af Telefonretshjælpen. I første omgang ved at oprette en side på facebook.

Del gerne facebook-siden, og helst med venner, der bor langt fra en retshjælp. Det kunne f.eks. være på øerne Bornholm, Møn, Falster, Lolland, Langeland og Læsø. Men det kunne også være på Sjælland syd og vest for Roskilde. Eller i øvrigt langt ude på landet.