Hvad du bør vide om Telefonretshjælpen

Hvad du bør vide om Telefonretshjælpen

Telefonretshjælpens bistand er gratis retshjælp.

Telefonretshjælpen rådgiver og vejleder kun mundtligt i telefonsamtaler. Vi giver mundtlig retshjælp, men foretager som hovedregel ikke sagsbehandling og kan således f.eks. ikke skrive til myndigheder eller modparter på dine vegne, og vi kan ikke deltage i møder, hverken med dig, myndigheder eller modparter. Men vi kan hjælpe dig med, hvad du selv kan skrive, og hvordan du skal agere ved et møde.

Telefonretshjælpen kan heller ikke besvare brev- eller mailforespørgsler fra dig vedrørende retshjælp.

Telefonretshjælpen rådgiver kun på dansk. Hvis du derfor ikke er god til at tale og forstå dansk, må du få en ven til ringe for dig.

Vores rådgivere har tavshedspligt, så du kan trygt dele alle oplysninger om din sag.

Forbered dig

Hvis du har brug for retshjælp, rådgivning eller vejledning om nogle dokumenter, en lejekontrakt, en afgørelse eller lignende, skal du have dokumenterne klar, når du ringer op. Hvis du yderligere vurderer, at det måske kunne have betydning, at rådgiveren kan se dokumenterne i forbindelse med rådgivningen, kan du indscanne dokumenterne og maile dem til bilag@TlfRH.dk inden du ringer op. Så kan rådgiveren se dem, når I skal snakke sammen om dem.