Fri proces

Hvis du er part i en retssag, enten som sagsøger, den der starter sagen, eller som sagsøgt, den sagen rejses imod, kan du muligvis få fri proces, hvis du ikke kan få retshjælpsforsikringsdækning.

 

Der er 2 betingelser, der skal være opfyldt

1. Økonomisk betingelse

Du skal opfylde den økonomiske betingelse. Det indebærer i 2024 hvis du bor alene, at din personlige indkomst med tillæg af din positive kapitalindkomst efter Årsopgørelsen i 2022 ikke må være højere end 371.000. Hvis du bor sammen med en anden voksen må jeres samlede personlige indkomster med tillæg af jeres positive kapitalindkomster efter Årsopgørelserne i 2022 ikke være højere end 471.000.

Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænserne ovenfor med 64.000 for hvert barn.

Du finder dine tal på din og evt. din ægtefælle/samlevers Årsopgørelse fra Skat fra det rigtige år. Bemærk, at du i 2023 skal bruge Årsopgørelsen for 2021. I december 2023 skal du bruge både Årsopgørelsen for 2021 og 2022.

2. Sagen

Der skal være tale om en retssag.

Det skal endvidere være en sag, som du enten har rimelig grund til at føre eller som er principiel. Det er Civilstyrelsen der er den myndighed, der skal vurdere om du har rimelig grund til at føre sagen eller om sagen er principiel, og det kan være svært på forhånd at afklare det. Så i de fleste tilfælde må du bare prøve.

Du vil kunne klage til Procesbevillingsnævnet over et afslag på fri proces fra Civilstyrelsen.

Hvordan søges om fri proces?

Du skal søge om fri proces ved Civilstyrelsen. Det skal ske ved brug af din Nem ID her. Du skal være klar til at oploade Årsopgørelse og eventuelt yderligere materiale jf. “Ofte stillede spørgsmål” på Civilstyrelsens hjemmeside.