Fri proces

Hvis du er part i en retssag, enten som sagsøger, den der starter sagen, eller som sagsøgt, den sagen rejses imod, kan du muligvis få fri proces, hvis du ikke kan få retshjælpsforsikringsdækning.

Der er 2 betingelser, der skal være opfyldt

1. Økonomisk betingelse

Du skal opfylde den økonomiske betingelse. Det indebærer hvis du bor alene, at din personlige indkomst med tillæg af din positive kapitalindkomst i 2018 efter Årsopgørelsen ikke må være højere end 336.000. Hvis du bor sammen med en anden voksen må jeres samlede personlige indkomster med tillæg af jeres positive kapitalindkomster i 2018 efter Årsopgørelserne ikke være højere end 427.000.

Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år forhøjes grænserne ovenfor med 58.000 for hvert barn.

Du finder dine tal på din og evt. din ægtefælle/samlevers Årsopgørelse fra Skat fra det rigtige år. Bemærk, at du i 2020 skal bruge Årsopgørelsen for 2018.

2. Sagen

Der skal være tale om en retssag.

Det skal endvidere være en sag, som du enten har rimelig grund til at føre eller som er principiel. Det er Civilstyrelsen der er den myndighed, der skal vurdere om du har rimelig grund til at føre sagen eller om sagen er principiel, og det kan være svært på forhånd at afklare det. Så i de fleste tilfælde må du bare prøve.

Du vil kunne klage til Procesbevillingsnævnet over et afslag på fri proces fra Civilstyrelsen.

Hvordan søges om fri proces ?

Du skal søge om fri proces ved Civilstyrelsen. Du kan bruge en blanket med vejledning. Du vil skulle sende yderligere materiale med ansøgningsblanketten. Brug tjeklisten, som godt nok er lidt forældet med hensyn til årstallene.