Om Telefonretshjælpen

 1. Om Retshjælpen

  Telefonretshjælpen er en retshjælpsinstitution, der ved hjælp af “fjernrådgivning” vil give en retshjælpstilbud til de rådsøgende, der bor i egne af Danmark, hvor der er langt til en retshjælpsinstitution.

  Om rådgiverne

  Alle Telefonretshjælpens rådgivere er erfarne advokater/jurister. Ved siden at deres daglige beskæftigelse deltager de som frivillige og ulønnede rådgivere i Telefonretshjælpen.

  Hvis Telefonretshjælpens bistand ydes af en rådgiver, der er advokat, er Telefonrådgivningens bistand ikke udøvet som led i den pågældendes advokatvirke. Og den pågældende bistand fra Telefonretshjælpen er ikke undergivet Advokatrådets tilsyn.

  Om det formelle

  Telefonretshjælpen er en selvejende institution (CVR-nr. 42 38 54 09).

  Ved opstarten blev Telefonretshjælpen drevet som en del af advokat Ole Dueholm (CVR-nr. 34 41 94 26).

  Om ansvarsforsikring

  Telefonretshjælpen har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring ved HDI Global Speciality Danmark med policenr. 156-76503190-30023.

  Om det historiske

  Telefonretshjælpen er startet pr. 1. november 2017, blev godkendt af Civilstyrelsen den 29. april 2021 og blev en selvejende institution den 14. maj 2021.

  Vedtægter

  Se vores vedtægter her.

  Styret

  Som det fremgår af vedtægterne ovenfor ledes Telefonretshjælpen dels af Styret og dels i det daglige af Daglig Leder, advokat Ole Dueholm, der har mere en 30 års erfaring fra retshjælpsarbejde.

  Se fortegnelsen over styremedlemmerne her.

  Årsberetninger

  Her kan du læse vores:

   

 

Åbningstider

Telefonretshjælpen har åbent for telefoniske henvendelser:

Tirsdag:  kl. 15:00 – 20:00
Torsdag: kl. 15:00 – 20:00

Vær opmærksom på, at der ikke påbegyndes nye telefonsamtaler efter kl. 20 jf. nedenfor under “køen”.