Om medlemskaber

Telefonretshjælpen er medlem af:

Landssammenslutningen af Retshjælpsinstitutioner i Danmark

Telefonretshjælpen har været initiativtager til og medstifter af Landssammenslutningen, der er en sammenslutning af retshjælpsinstitutioner i Danmark med henblik på dels at styrke rammevilkårene for at drive retshjælpsinstitutioner ved at påvirke beslutningstagere og bevillingsgivere og dels at styrke samarbejdet indbyrdes institutionerne imellem.

Samarbejde om rammevilkårene er vigtigt netop nu, hvor Justitsministeren har nedsat et lovforberedende Udvalg til at se på retshjælp og fri proces. Se ministerens pressemeddelse herom og udvalgets Kommissorium.

Som det fremgår skal retshjælpsinstitutioner deltage med repræsentanter i en Følgegruppe til Udvalget.