Om at skylde penge

Problemstilling

Alle kan komme i den situation, at de skylder penge. F.eks. enten fordi man har lånt penge, fordi man ikke har betalt sine regninger eller fordi man er blevet dømt til at skulle betale erstatning for skadegørende handlinger eller undladelser.

Handlemuligheder hvis man skylder penge

1.  Betale

Hvis man skylder penge er den oplagte løsning, hvis man kan, at betale det skyldige beløb. Der vil ofte være fastsat et seneste betalingstidspunkt. Men er det ikke tilfældet skal man betale, når man bliver krævet.

Det er altid vigtigt, at man sikrer sig dokumentation for en betaling. Ellers kan man risikere (og blive dømt til) at skulle betale det samme beløb en gang mere. Man skal enten have en kvittering (en dags/dato kvittering, hvor modtageren skriver under på at have modtaget et nærmere angivet beløb på en nærmere angiven dato) eller bevis for en pengeoverførsel. Man skal huske at gemme dokumentationen for betalingen i mange år.

2.  Lave en afviklingsaftale

Hvis man ikke kan betale - eller ikke kan betale det hele på en gang - kan man prøve at lave en afviklingsaftale. Da det er en aftale, kræver det, at der kan opnås enighed herom med den man skylder pengene til.

En afviklingsaftale giver kun mening hvis den medfører, at man på et tidspunkt inden rimelig tid kommer helt ud af gælden. Det kan derfor give mening at prøve at forhandle med den, man skylder pengene, om en ordning, f.eks. rentefrihed eller saldokvittering efter en årrække.

3.  Blive kaldt i Fogedretten

Hvis man ikke betaler, eller laver en ordning, kan man risikere at blive kaldt i Fogedretten. Fogedretten er den del af domstolene, der tvangsfuldbyrder krav, derunder inddriver skyldig gæld.

Man har mødepligt, hvis man bliver indkaldt til Fogedretten. Det vil sige, at man kan blive afhentet af politiet, hvis man ikke møder.

Og man har pligt til at tale sandt i Fogedretten. Det vil sige, at man kan blive straffet hvis man lyver, eller bevidst undlader at sige det, man ved.

I Fogedretten skal man i princippet besvare 3 spørgsmål

  • Kan du betale ?
  • Kan du afdrage ?
  • Ejer du noget, som er mere værdifuldt end almindeligt beskedent indbo ?

Fogedretten kan ikke tvinge en til at betale eller afdrage. Men Fogedretten kan foretage udlæg i de af dine aktiver, derunder indbo, der er mere værdifulde end almindeligt beskedent indbo. Det udlagte kan efterfølgende realiseres på tvangsauktion og provenuet bliver brugt til betaling af/afdrag på gælden.

Her er en lille konstrueret video fra Forbrugerrådet Tænk, som viser hvorledes mødet i Fogedretten forløber.

4.  Ansøge om gældssanering

Brug linket ovenfor, hvis du vil se mere om betingelserne for gældssanering og hvordan man rent praktisk ansøger om det.

Hvis du har spørgsmål om hvordan du kan håndtere din gæld, som du ikke har fundet svar på, skal du endelig ringe til Telefonretshjælpen på 88 44 21 10. Så vil vi forsøge at hjælpe dig med gode råd til hvordan du kan få bedre styr på din økonomiske situation.