Hvad betyder “kommet frem” i juraen?

“Kommet frem”

Mange steder i forskellige love mv. opererer man i juraen med begrebet “kommet frem”. Lidt i modsætning til “kommet til kundskab”.

Kommet frem vil nærmere sige, at det hos modtageren skal være muligt at gøre sig bekendt med meddelelsen/påkravet. Meddelelsen skal være leveret i din postkasse, leveret i din mailboks, E-boks eller være forsøgt afleveret som anbefalet brev af postbuddet. I gamle dage, da man kun brugte brevpost og havde brevsprækker i hoveddørene, blev “kommet frem” også populært kaldt for “brevsprækkeøjeblikket”. Det vil sige det øjeblik, hvor brevet blev smidt ind gennem brevsprækken og lå på måtten. Lige klar til at blive taget op, åbnet og læst, uanset om du var været hjemme og gjorde det eller ej.

Retvirkningerne knyttet til “kommet frem” regnes således fra det tidspunktet, hvor du kunne have gjort dig bekendt med meddelelsen. Det er uden betydning for fristens start, hvornår du bliver bekendt med meddelelsens indhold. Og om du overhovedet rent faktisk læser påkravet er ikke afgørende. F.eks. fordi du er på ferie, ikke henter det anbefalede brev eller lignende. Det er afgørende, at du ville kunne have læst meddelelsen, uanset om du faktisk gjorde det eller ej.

Bevis for hvornår meddelelsen er kommet frem

Da udlejer skal bevise hvilken dag, meddelelsen er kommet frem, sker det ofte ved anbefalet brev, og endda som anbefalet Quick-brev. Opgørelsen er så kommet frem til dig den dag, hvor posten forsøger at aflevere det anbefalede brev. Også selv om du ikke modtager det den dag, fordi du ikke var hjemme. Posten vil så lægge en besked om, at der ligger et anbefalet brev til dig på postkontoret.

En udlejer vil  ofte sende en meddelelse, som han skal kunne bevise, hvornår er kommet frem, både som almindeligt brev og som anbefalet brev. Det almindelige brev bliver afleveret normalt, så du får meddelelsen. Og posten noterer hvornår det anbefalede brev bliver afleveret/forsøgt afleveret til dokumentation for datoen for “kommet frem”.

Det er således ikke afgørende ved forståelsen af “kommet frem” at du rent faktisk får meddelelsen i hænde og at du rent faktisk læser den. Når blot meddelelsen er kommet så langt, at du ville kunne have læst den, er den “kommet frem”.

Det modsatte, “kommet til kundskab” er først i det øjeblik, hvor du rent faktisk læser meddelelsen.

Jura er meget præcis med hensyn til brugen af de forskellige begreber. Så det er afgørende forskel på om en bestemmelse angiver, at en meddelelse skal være “kommet frem” eller være “kommet til kundskab”.