Hvad kan Telefonretshjælpen hjælpe dig med?

Hvilken retshjælp kan Telefonretshjælpen hjælpe med?

Telefonretshjælpen giver mundtlig rådgivning og vejledning – retshjælp. Vi kan hjælpe med langt de fleste juridiske problemstillinger og rådgiver og vejleder indenfor næsten alle retsområder.

Telefonretshjælpen kan blandt andet rådgive og vejlede dig inden for følgende sagsområder:

 • Personskadesager
 • Arbejdsskadesager
 • Forældremyndighed og samvær
 • Ægteskab og samliv
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Arveret og testamenter
 • Boliglejeforhold
 • Ansættelsessager
 • Forbrugerkøb og anden kontraktsret
 • Forsikringssager
 • Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
 • Sager med det offentlige
 • Gældssanering

På følgende områder er Telefonretshjælpens hjælp, udover almindelig umiddelbar rådgivning, dog begrænset:

 • Hvis du er aktivt erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
 • Hvis der er tale om en vurdering af din retsstilling i forbindelse med en injuriesag.

Hvad kan Telefonretshjælpen ikke hjælpe med ?

Telefonretshjælpen kan ikke hjælpe dig med oprettelse af juridiske dokumenter, f.eks. købsaftaler, pantebreve, ansættelsesaftaler, lejeaftaler, testamenter, ægtepagter mv.

Og Telefonretshjælpen kan ikke hjælpe dig ved at gå med dig til møder med din  modpart eller en myndighed eller andre “udgående” forretninger.