Lejligheds-/værelseslejemål

Det rigtige regelsæt

Rundt om i Lejeloven er der meget forskellige regler for et boliglejemål afhængig af, om der er tale om at du har lejet en lejlighed, eller du har lejet et værelse, og for værelser om værelset er en del af udlejers egen bolig eller beliggende sammen med andre udlejede værelser uden sammenhæng med udlejers bolig – bl.a. med hensyn til opsigelse, betaling for forbrug, mulighed for boligsikring mv.

Det er aldrig antallet af rum, der er afgørende.

Og det er ikke afgørende om udlejer kalder lejemålet for en lejlighed eller for et værelseslejemål i annonce og/eller lejekontrakt.

Så det er vigtigt at kende forskellen, for at kunne finde de rigtige regler. Og husk, at dem, der har skrevet lovene har gjort sig umage. Så når de f.eks. skriver en beboelseslejlighed, så mener de en lejlighed og ikke et værelse.

En beboelseslejlighed

Det, der definerer en beboelseslejlighed er hvorvidt der i lejemålet er en køkkenvask, som lejer har eksklusiv brugsret til. Ofte vil en køkkenvask være i et køkken, men det forekommer, at der f.eks. er en udslagsvask i et kælderrum ved siden af et bord, hvor der f.eks. står et gasblus. Det kan jo næppe kaldes et køkken, men vil alligevel medføre at lejemålet er en lejlighed, hvis lejer har eksklusiv brugsret til rummet.

Et køkken i et skab, et trinettekøkken og et tekøkken opfylder også kravene til en  lejlighed, hvis der er en vask, og hvis du er den eneste, der har adgang.

Eksklusiv brugsret, eller enebrugsret, vil sige, at lejer ikke skal dele brugen af vasken med udlejer eller andre lejere – om du har mulighed for som den eneste at låse det rum af, hvor vasken befinder sig. Hvis udlejer f.eks. har adgang til at bruge udslagsvasken ovenfor, når han vasker gulv, eller hvis der flere lejere der alle har mulighed for at bruge udslagsvasken, er kravet ikke opfyldt.

Det er underordnet for definitionen på en lejlighed om lejer har eksklusiv brugsret til et toilet. Toilet må gerne skulle deles med udlejer og øvrige lejere og være placeret på trappeopgangen og et eventuelt fælles bad kan være placeret i kælderen.

Og det er underordnet om lejligheden ligger på loftet eller i kælderen.

Et værelseslejemål

Hvis du ikke har din egen køkkenvask jf. ovenfor, har du et værelseslejemål.

Og det gælder uanset, at du lejer flere rum eller en hel etage med egen indgang, at du kan tappe vand til elkedlen og vaske op på dit eget eksklusive badeværelse eller du har adgang til et køkken, som du skal dele med andre (udlejer eller andre lejere), også selv om der aktuelt ikke er nogen andre, som du skal dele med. Hvis du ikke som den eneste har mulighed for at låse af til rummet med køkkenvasken, har du ikke eksklusiv brugsret, og dit lejemål er derfor et værelseslejemål.