Hvordan kan Telefonretshjælpen hjælpe dig?

Telefonretshjælpen kan kun tilbyde at hjælpe dig telefonisk

Når du henvender dig til Telefonretshjælpen, vil du få lejlighed til at tale med en rådgiver om din sag. Vores rådgivere er erfarne advokater/jurister, der vil kunne orientere dig om din retsstilling og drøfte konkrete handlemuligheder med dig. Vores rådgivere vil også kunne hjælpe dig med at vurdere, om du har en sag at gå videre med, og derunder vejlede dig om dine praktiske muligheder herfor. Endelig kan vores rådgivere også orientere dig om mulighederne for at få hjælp til en eventuel sags omkostninger, derunder retshjælpsforsikringsdækning eller fri proces.

Afhængigt af sagens karakter vil rådgiveren enten selv give dig mundtligt råd og vejledning eller forsøge at henvise dig til et andet mere relevant rådgivningstilbud.

Hvis der er behov for at rådgiveren kan se nogle af dine dokumenter kan du på forhånd scanne dem og sende dem som vedhæftet fil til bilag@tlfrh.dk. Så vil rådgiveren kunne se dem under jeres samtale.

Når du ringer til Telefonretshjælpen vil der kunne være ventetid, så du bedes enten være tålmodig eller prøve igen på et senere tidspunkt.