Indsigelse mod forbrugsregnskab

Problemstillingen

Hvis du ikke mener, at en forbrugsopgørelse, som du har modtaget fra din udlejer, er rigtigt, kan du fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejer. Dette skal endda fremgå af forbrugsregnskabet fra udlejer.

Du kan finde forbrugsopgørelsen forkert fordi udlejer vil kræve mere efterbetaling fra dig, end du mener er rigtigt. Eller det kan være fordi du mener, at du skal have mere tilbage, end der fremgår af opgørelsen.

Når udlejer har modtaget din  indsigelse, skal han, hvis han ønsker at fastholde sit efterbetalingskrav hos dig, indbringe forbrugsregnskabet for Huslejenævnet til afgørelse af uenigheden.

Når du har modtaget en forbrugsopgørelse har du lejlighed til at gennemgå bilagene, der ligger til grund for opgørelsen. Dette for at du kan få et bedre grundlag at vurdere forbrugsopgørelsens rigtighed på.

Der er naturligvis altid mulighed for at du kan forhandle en løsning med udlejer, som I begge kan acceptere. Men du skal huske, at udlejer hverken skal tjene på forbruget eller sætte penge til på lejernes forbrug. Udlejer har fordelt den samlede udgift mellem lejerne. Og skal en lejer betale mindre, er det ikke sikkert, at udlejer kan opkræve det mere ved de andre lejere, hvorfor udlejer kan ende med at skulle betale en del selv. Og det er han naturligvis ikke interesseret.

Frister

Din indsigelsesfrist er senest 6 uger fra forbrugsopgørelsen er kommet frem til dig.

Hvis udlejer ønsker at fastholde det efterbetalingskrav hos dig som evt. fremgår af opgørelsen, skal han så indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter din indsigelsesfrist, det vil sige i alt 12 uger efter at opgørelsen er kommet frem til dig.

Indsigelsen

Din indsigelse skal være skriftlig. Og du skal kunne dokumentere indholdet af din indsigelse samt hvornår du  har afgivet/afsendt indsigelsen således at den ved normal fremsendelsestid ville være fremme med udlejer inden fristens udløb.

Din indsigelse skal være konkret og skal angive på hvilke punkter forbrugsopgørelsen ikke kan godkendes. Opfylder din indsigelse ikke dette krav har den ingen virkning. Og du mister muligheden for senere at fremkomme med indsigelsen, hvis du ikke rettidig fremsætter indsigelse mod regnskabet

Det vil således f.eks. ikke være nok, hvis du bare angiver, at “det kan ikke passe, at du har brug så meget”, “det plejer ikke at være så meget, du skal efterbetale” osv. Du må have konkrete grunde, f.eks. at der er medtaget udgifter, som ikke vedrører ejendommen, at målerne ikke virker rigtigt, eller er forkert aflæst, eller at fordelingen mellem lejerne er forkert. Det giver heller ikke mening at klage over varmeforbruget fordi vinduerne er utætte. Hvis du har brugt det opgjorte varmebeløb, skal du betale for varmen.  Også selv om varmen mest har været til glæde for fuglene udenfor. Men du kan så i stedet klage over vedligeholdelsen af vinduerne. Og måske over huslejens størrelse, når nu vinduerne er utætte og lejemålet er dyrt at varme op.

Andre uoverensstemmelser

Du skal altid fremsætte begrundet skriftlig indsigelse, hvis du ikke er tilfreds med en forbrugsopgørelse.

Men det er kun, hvis udlejer vil fastholde et efterbetalingskrav mod dig, at udlejer er nødt til at indbringe opgørelsen for Huslejenævnet.

I alle andre tilfælde er det dig selv, der må indbringe forbrugsopgørelsen for Huslejenævnet, hvis du vil opnå en ændring.