Skal der altid udarbejdes skriftlig lejekontrakt?

Skal der altid udarbejdes skriftlig lejekontrakt?

Lejeaftalen Normalt skal der indgås en egentlig aftale for at der kan etableres et lejeforhold om en bolig. Det vil sige at lejeaftalens 2 parter, udlejer og lejer, udtrykkeligt skal have vilje til at ville indgå en aftale om brug af husrum med hinanden. Denne aftale...
Lejligheds-/værelseslejemål

Lejligheds-/værelseslejemål

Det rigtige regelsæt Rundt om i Lejeloven er der meget forskellige regler for et boliglejemål afhængig af, om der er tale om at du har lejet en lejlighed, eller du har lejet et værelse, og for værelser om værelset er en del af udlejers egen bolig eller beliggende...
Hvis flere skal dele en lejlighed

Hvis flere skal dele en lejlighed

Problemstillingen Det hænder ofte at flere lejer i forening skal leje en lejlighed. Det kan være 2, der skal flytte sammen. Det kan to eller flere, der som studerende skal dele en lejlighed. Eller det kan være flere, der ønsker at lave et bofællesskab/et kollektiv. De...
Kan man bo til leje i en kælder?

Kan man bo til leje i en kælder?

Problemstillingen Der vil, oftest i ældre villakvarterer, være boliglejemål i kælderlokaler – enten som værelses- eller som lejlighedslejemål. Kælderlokaler kan, men behøver bestemt ikke altid, være problematiske at bo i. Dels kan der være sundhedsmæssige problemer,...
Er udlejer overhovedet udlejer?

Er udlejer overhovedet udlejer?

Problemstillingen Der er hele tiden, og særligt lige efter sommerferien, historier om, at lejer er blevet snydt af nogen, som har foregivet at være udlejere og har udfærdiget lejekontrakt og fået depositum, men som så viser sig at være svindlere, der enten ikke har...