Hvor meget må udlejer kræve i depositum mv.?

Hvor meget må udlejer kræve i depositum mv.?

Problemstillingen Inden lejeforholdet påbegyndes, normalt i forbindelse med afslutningen af aftaleindgåelsen, er det normalt at udlejer kræver et større beløb. Det vil normalt være som depositum og forudbetalt leje. Disse 2 typer betaling er forskellige, har...
Indflytningen

Indflytningen

Overtagelsesdag Overtagelsesdagen fremgår af aftalen med udlejer. Senest på overtagelsesdagen skal udlejer overdrage det lejede og nøgler hertil til lejer. Det lejedes stand ved overtagelsen Udlejer skal som udgangspunkt stille det lejede til lejerens rådighed i...
Lejers brug af det lejede

Lejers brug af det lejede

Hvad må lejer anvende lejemålet til? Lejer er den eller de, der er anført som lejer i lejeaftalen. Under lejeforholdet må lejer anvende lejemålet til det formål som er aftalt med udlejer, f.eks. beboelse. Hvis du derfor har lejet lejemålet til beboelse, må du ikke...
Vedligeholdelse i lejeperioden

Vedligeholdelse i lejeperioden

Problemstilling Leje af lokaler varer en periode, og går ud på at bruge lokalerne med faciliteter. En følge heraf er at lokalerne og faciliteterne bliver slidt og ældre. Og derfor opstår spørgsmålet om hvem der skal vedligeholde og eventuelt forny lokalerne og...