Lejemålets varighed

Lejemålets varighed

Hvor længe kan du regne med at du kan bebo lejemålet? Som lejer kan du altid sige lejemålet op – normalt med 3 måneders varsel. Men hvordan er du stillet, hvis du gerne ville blive boende? Kan udlejer i den situation kræve at du flytter? Udgangspunktet for almindelige...
Lejers fraflytning i utide

Lejers fraflytning i utide

Problemstilling Hvis lejer ønsker at komme ud af et lejemål kan det ske på 2 måder. Enten efter de aftalte bestemmelser/Lejeloven eller ved lejers fraflytning i utide. Normalt vil lejer kunne sige op med aftalt eller gældende varsel. En lejer af et...
Forbrug

Forbrug

Hvad omfatter forbrug mv.? Et beboelseslejemål har brug for varme, evt. køling, varmt og koldt vand inkl. vandafledning, el og måske signalforsyning. Disse forhold kan enten skaffes af lejeren selv eller blive leveret via udlejer. Hvis lejer selv står for leverancerne...
Indsigelse mod forbrugsregnskab

Indsigelse mod forbrugsregnskab

Problemstillingen Hvis du ikke mener, at en forbrugsopgørelse, som du har modtaget fra din udlejer, er rigtigt, kan du fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejer. Dette skal endda fremgå af forbrugsregnskabet fra udlejer. Du kan finde forbrugsopgørelsen...
Udlejer sælger, dør eller går konkurs

Udlejer sælger, dør eller går konkurs

Problemstilling Det kan hænde, at der sker noget med udlejer. At vedkommende sælger ejendommen, dør eller går konkurs. Det rejser spørgsmålet om, hvad der så sker med lejemålet. Det korte svar Intet. Det lidt længere svar Når der er indgået en lejekontrakt er udlejers...
Lejens størrelse

Lejens størrelse

Lejens størrelse ved et boliglejemåls begyndelse vil normalt være aftalt i lejeaftalen. Senere kan det komme stigninger, enten i henhold til aftale eller efter Lejeloven/Boligreguleringsloven. Muligheden for stigninger er afhængig af hvilken type ejendom i hvilken...