Værd at vide

Her vil vi prøve at skrive små indlæg om de emner, som vi vurderer kan have mere almen interesse.
Indflytningen

Indflytningen

Overtagelsesdag Overtagelsesdagen fremgår af aftalen med udlejer. Senest på overtagelsesdagen skal udlejer overdrage det lejede og nøgler...

læs mere
Lejers brug af det lejede

Lejers brug af det lejede

Hvad må lejer anvende lejemålet til? Lejer er den eller de, der er anført som lejer i lejeaftalen. Under lejeforholdet må lejer anvende lejemålet...

læs mere
Betaling af leje mv.

Betaling af leje mv.

Lejers væsentligste pligt – betaling af leje Langt den væsentligste forpligtelse for lejer er at betale vederlag for brugen af lokalerne, altså...

læs mere
Manglende rettidig betaling

Manglende rettidig betaling

Problemstilling Rettidig betaling af leje mv. er lejers vigtigste forpligtelse og tilsvarende er manglende betaling lejeres groveste misligholdelse...

læs mere
Lejemålets varighed

Lejemålets varighed

Hvor længe kan du regne med at du kan bebo lejemålet? Som lejer kan du altid sige lejemålet op – normalt med 3 måneders varsel. Men hvordan er du...

læs mere
Forbrug

Forbrug

Hvad omfatter forbrug mv.? Et beboelseslejemål har brug for varme, evt. køling, varmt og koldt vand inkl. vandafledning, el og måske...

læs mere
Lejens størrelse

Lejens størrelse

Lejens størrelse ved et boliglejemåls begyndelse vil normalt være aftalt i lejeaftalen. Senere kan det komme stigninger, enten i henhold til aftale...

læs mere
Ændringer i lejemålet

Ændringer i lejemålet

Problemstilling I løbet af en lejeforhold, der kan vare i mange år, kan der opstå ønsker eller behov for at foretage fysiske ændringer i lejemålet....

læs mere