Værd at vide

Her vil vi prøve at skrive små indlæg om de emner, som vi vurderer kan have mere almen interesse.
Lejligheds-/værelseslejemål

Lejligheds-/værelseslejemål

Det rigtige regelsæt Rundt om i Lejeloven er der meget forskellige regler for et boliglejemål afhængig af, om der er tale om at du har lejet en...

læs mere
Indflytningen

Indflytningen

Overtagelsesdag Overtagelsesdagen fremgår af aftalen med udlejer. Senest på overtagelsesdagen skal udlejer overdrage det lejede og nøgler...

læs mere
Lejers brug af det lejede

Lejers brug af det lejede

Hvad må lejer anvende lejemålet til? Lejer er den eller de, der er anført som lejer i lejeaftalen. Under lejeforholdet må lejer anvende lejemålet...

læs mere
Vedligeholdelse i lejeperioden

Vedligeholdelse i lejeperioden

Problemstilling Leje af lokaler varer en periode, og går ud på at bruge lokalerne med faciliteter. En følge heraf er at lokalerne og faciliteterne...

læs mere
Betaling af leje mv.

Betaling af leje mv.

Lejers væsentligste pligt – betaling af leje Langt den væsentligste forpligtelse for lejer er at betale vederlag for brugen af lokalerne, altså...

læs mere
Manglende rettidig betaling

Manglende rettidig betaling

Problemstilling Rettidig betaling af leje mv. er lejers vigtigste forpligtelse og tilsvarende er manglende betaling lejeres groveste misligholdelse...

læs mere
Lejemålets varighed

Lejemålets varighed

Hvor længe kan du regne med at du kan bebo lejemålet? Som lejer kan du altid sige lejemålet op – normalt med 3 måneders varsel. Men hvordan er du...

læs mere
Lejers fraflytning i utide

Lejers fraflytning i utide

Problemstilling Hvis lejer ønsker at komme ud af et lejemål kan det ske på 2 måder. Enten efter de aftalte bestemmelser/Lejeloven...

læs mere
Forbrug

Forbrug

Hvad omfatter forbrug mv.? Et beboelseslejemål har brug for varme, evt. køling, varmt og koldt vand inkl. vandafledning, el og måske...

læs mere
Lejens størrelse

Lejens størrelse

Lejens størrelse ved et boliglejemåls begyndelse vil normalt være aftalt i lejeaftalen. Senere kan det komme stigninger, enten i henhold til aftale...

læs mere
Ændringer i lejemålet

Ændringer i lejemålet

Problemstilling I løbet af en lejeforhold, der kan vare i mange år, kan der opstå ønsker eller behov for at foretage fysiske ændringer i lejemålet....

læs mere